четверг, 3 февраля 2011 г.

დედობრივი ინსტინქტის რაობა

Автор: ჯუნა на 2/03/2011

რატომღაც ყოველთვის მეგონა, რომ დედობრივი ინსტინქტის რაობას ვიგრძნობდი მაშინვე, როგორც კი დავფეხმძიმდებოდი. რათქმაუნდა არ ვგულისხმობ იმას, რომ ბავშვი მიყვარს, მის ჯანმრთელობაზე გამუდმებით ვნერვიულობ და ა.შ. ვგულისხმობ... თავად არ ვიცი რას. იმას, რაზეც ბევრჯერ წამიკითხავს და გამიგონია, რომ ეს არის არაბუნებრივი რაღაც, რაც უნდა იგრძნო. ისე ვწუხვარ, რომ ამ რაღაცას ჯერ ვერ ვგრძნობ ან ვერ ვხვდები რომ ვგრძნობ.
სიმართლე გითხრათ, ბოლომდე ვერც ვაცნობიერებ რომ მე შვილი მეყოლება :) მრცხვენია ამ სიტყვების :) ადრე მემგონი წამიკითხავს, რომ ეს ყველაფერი ბავშვის დაბადებისთანავე გაივლის, რომ გაქრება ყველანაირი შიში, დაიბადება უზარმაზარი სიყვარული და დედობრივი ინსტინქტებიც თავს იჩენენ. სულმოუთქმელად ველოდები ამ დღეს...:*
მანამდე კი რა შემიძლია?
შეძლებისდაგვარად ვღზრდი ჩემს პაწაწუნა კაცუნას :)


ვუსმენ კარგ მუსიკას (ხანდახან ძალიან ჭკუამხიარულსაც, რაზეც ბავშვი რეაგირებს შესაბამისად :) თუმცა ჯერ ვერ მივხვდი მირტყამს თუ ცეკვავს :)); ხო, ბევრს ვკითხულობ, ვიკვებები სწორად და კარგი პროდუქტებით (მოხდა სასწაული, შემიყვარდა რძე:)); ვარ ძირითადად მშვიდად (თუმცა ყველა წვრილმანზე ვრეაგირებ ემოციურად და ბევრს ვტირი), ამ დღეებში ძალიან მინდა ვეზიარო...

ისე რამდენჯერ მიფიქრია, ჩემი შვილი რომ გაიზრდება, ნეტა ეს ბლოგი თუ იარსებებს საერთოდ? ასე 15–20წელიწადში...?

7 коммент.:

სიყვარულოვნა комментирует...

ვახ, მეც რატომღაც მეგონა რომ ამ ინსქტიქტს დაფეხმძიმებისთანავე გრძნობენ.

ეგ არაფერი, მაგ ინსტიქტით კიდევ იმდენ წელს იარსებებ <3

Анонимный комментирует...

шен квелаперс дзалиан каргад грдзноб. гаутвитцнобиереблад вер дацерди амас. убралод чвен, адамианебс, квелапери упро дидад да сасцаулад гвинда ром хдебодес. моешви да даткби ам процесит чемо гипуца:D:D

ჯუნა комментирует...

რუსული შრიფტით გცნობ :) მადლობა :*:*

Анонимный комментирует...

rogor fiqrob, Seni SvilisTvis sakuTar ocnebebze rom uaris Tqma mogixdes, bednieri iqnebi? bednier da realizebul qalad CaTvli Tavs mxolod im SemTxvevaSi Tu Svilebs gaaCen, maT swor da karg aRzrda-ganaTlebas miscem da sakuTari cxovrebisa da bednierebis miRwevaSi daexmarebi?

ჯუნა комментирует...

დამაფიქრა შეკითხვამ.... მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ შევძლებ ჯანსაღი და კარგი შვილების აღზრდას ამით უეჭველად ვიქნები ბედნიერი. თუმცა ცხოვრებაში ბოლომდე რეალიზებულ ადამიანად ალბათ თავს ვერ ვიგრძნობ... ახლა, დღეს მე ასე ვფიქრობ, თუმცა დროთა განმავლობაში ჩემი პასუხი შეიძლება შეიცვალოს.
არც ვიცი ასე რომ ვფიქრობ ეს კარგია თუ ცუდი?....

Анонимный комментирует...

ar vici, xe niayofiT icnobao, xom ici. roca Sedegs miiReb, maSin gaigeb. yvela adamians Tavisufali neba aqvs micemuli, Tavisufali arCevani. Tavad miiRos unda gadawvyetileba konkretul situaciaSi da Sedegs roca Sexedavs, maSin mixvdeba ramdenad kargi arCevani gaakeTa. faseulobebi kide am arCevanis nawilia. ra aris SenTvis faseuli? raze akeTeb orientirs? ras ar daTmobdi da aravitar SemTxvevaSi ar Secvlidi?

Анонимный комментирует...

ar vici, xe niayofiT icnobao, xom ici. roca Sedegs miiReb, maSin gaigeb. yvela adamians Tavisufali neba aqvs micemuli, Tavisufali arCevani. Tavad miiRos unda gadawvyetileba konkretul situaciaSi da Sedegs roca Sexedavs, maSin mixvdeba ramdenad kargi arCevani gaakeTa. faseulobebi kide am arCevanis nawilia. ra aris SenTvis faseuli? raze akeTeb orientirs? ras ar daTmobdi da aravitar SemTxvevaSi ar Secvlidi?

четверг, 3 февраля 2011 г.

დედობრივი ინსტინქტის რაობა


რატომღაც ყოველთვის მეგონა, რომ დედობრივი ინსტინქტის რაობას ვიგრძნობდი მაშინვე, როგორც კი დავფეხმძიმდებოდი. რათქმაუნდა არ ვგულისხმობ იმას, რომ ბავშვი მიყვარს, მის ჯანმრთელობაზე გამუდმებით ვნერვიულობ და ა.შ. ვგულისხმობ... თავად არ ვიცი რას. იმას, რაზეც ბევრჯერ წამიკითხავს და გამიგონია, რომ ეს არის არაბუნებრივი რაღაც, რაც უნდა იგრძნო. ისე ვწუხვარ, რომ ამ რაღაცას ჯერ ვერ ვგრძნობ ან ვერ ვხვდები რომ ვგრძნობ.
სიმართლე გითხრათ, ბოლომდე ვერც ვაცნობიერებ რომ მე შვილი მეყოლება :) მრცხვენია ამ სიტყვების :) ადრე მემგონი წამიკითხავს, რომ ეს ყველაფერი ბავშვის დაბადებისთანავე გაივლის, რომ გაქრება ყველანაირი შიში, დაიბადება უზარმაზარი სიყვარული და დედობრივი ინსტინქტებიც თავს იჩენენ. სულმოუთქმელად ველოდები ამ დღეს...:*
მანამდე კი რა შემიძლია?
შეძლებისდაგვარად ვღზრდი ჩემს პაწაწუნა კაცუნას :)


ვუსმენ კარგ მუსიკას (ხანდახან ძალიან ჭკუამხიარულსაც, რაზეც ბავშვი რეაგირებს შესაბამისად :) თუმცა ჯერ ვერ მივხვდი მირტყამს თუ ცეკვავს :)); ხო, ბევრს ვკითხულობ, ვიკვებები სწორად და კარგი პროდუქტებით (მოხდა სასწაული, შემიყვარდა რძე:)); ვარ ძირითადად მშვიდად (თუმცა ყველა წვრილმანზე ვრეაგირებ ემოციურად და ბევრს ვტირი), ამ დღეებში ძალიან მინდა ვეზიარო...

ისე რამდენჯერ მიფიქრია, ჩემი შვილი რომ გაიზრდება, ნეტა ეს ბლოგი თუ იარსებებს საერთოდ? ასე 15–20წელიწადში...?

7 комментариев:

სიყვარულოვნა комментирует...

ვახ, მეც რატომღაც მეგონა რომ ამ ინსქტიქტს დაფეხმძიმებისთანავე გრძნობენ.

ეგ არაფერი, მაგ ინსტიქტით კიდევ იმდენ წელს იარსებებ <3

Анонимный комментирует...

шен квелаперс дзалиан каргад грдзноб. гаутвитцнобиереблад вер дацерди амас. убралод чвен, адамианебс, квелапери упро дидад да сасцаулад гвинда ром хдебодес. моешви да даткби ам процесит чемо гипуца:D:D

ჯუნა комментирует...

რუსული შრიფტით გცნობ :) მადლობა :*:*

Анонимный комментирует...

rogor fiqrob, Seni SvilisTvis sakuTar ocnebebze rom uaris Tqma mogixdes, bednieri iqnebi? bednier da realizebul qalad CaTvli Tavs mxolod im SemTxvevaSi Tu Svilebs gaaCen, maT swor da karg aRzrda-ganaTlebas miscem da sakuTari cxovrebisa da bednierebis miRwevaSi daexmarebi?

ჯუნა комментирует...

დამაფიქრა შეკითხვამ.... მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ შევძლებ ჯანსაღი და კარგი შვილების აღზრდას ამით უეჭველად ვიქნები ბედნიერი. თუმცა ცხოვრებაში ბოლომდე რეალიზებულ ადამიანად ალბათ თავს ვერ ვიგრძნობ... ახლა, დღეს მე ასე ვფიქრობ, თუმცა დროთა განმავლობაში ჩემი პასუხი შეიძლება შეიცვალოს.
არც ვიცი ასე რომ ვფიქრობ ეს კარგია თუ ცუდი?....

Анонимный комментирует...

ar vici, xe niayofiT icnobao, xom ici. roca Sedegs miiReb, maSin gaigeb. yvela adamians Tavisufali neba aqvs micemuli, Tavisufali arCevani. Tavad miiRos unda gadawvyetileba konkretul situaciaSi da Sedegs roca Sexedavs, maSin mixvdeba ramdenad kargi arCevani gaakeTa. faseulobebi kide am arCevanis nawilia. ra aris SenTvis faseuli? raze akeTeb orientirs? ras ar daTmobdi da aravitar SemTxvevaSi ar Secvlidi?

Анонимный комментирует...

ar vici, xe niayofiT icnobao, xom ici. roca Sedegs miiReb, maSin gaigeb. yvela adamians Tavisufali neba aqvs micemuli, Tavisufali arCevani. Tavad miiRos unda gadawvyetileba konkretul situaciaSi da Sedegs roca Sexedavs, maSin mixvdeba ramdenad kargi arCevani gaakeTa. faseulobebi kide am arCevanis nawilia. ra aris SenTvis faseuli? raze akeTeb orientirs? ras ar daTmobdi da aravitar SemTxvevaSi ar Secvlidi?

 

duna's blog Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review